Работете с мен

Вслушайте се в душата си. Тя знае...

Групови занимания

Да се подкрепяме заедно.

Терапевтичните уъркшопи в група са изцяло практически насочени. Работим с теми, които са предварително зададени - за женствеността, изобилието, партньорските отношения, приемане на тялото и себе си, за неродените деца в семейната система и др. или с теми, които са лично поставени от участниците и касаят здравето, успеха, семейните отношения или личното им щастие и себеутвърждаване. Всички седят върху столове, наредени в кръг. Констелациите протичат вътре в кръга. 

Персонални сесии

Индивидуален подход

Когато не желаете да говорите за темата си пред много хора, мога да Ви предложа индивидуална констелация. В индивидуална сесия ползвам различни маркери - платчета, кукли, обувки, предмети, листи хартия, салфетки и др. Ще очаквам да можете да отговорите на въпросите ми:
Каква е Вашата тема?
Какво ще се случи, след като проблемът бъде решен?
Какво ще направите, ако разберете каква е причината за симптома/проблема Ви?
Какво очаквате като резултат от констелацията?
Готови ли сте за това, което може да видите?

Онлайн продукти

Благословия за женственост - пакет констелации във въображението
Желанието на сърцето - онлайн курс за постигане на Ваша цел чрез семейни констелации

Двата продукта предполагат да отделите време и внимание, за да поработите върху своите чувства и емоции, върху отношенията с близките, без помощта на специалист.
Самостоятелното ползване на метода не изисква особени знания или умения. Онлайн вариантът дава възможност за индивидуални занимания с подходяща за Вас скорост. Нужно е точно да следвате инструкциите, да се отпуснете и да се доверите на процесите.

Специални планове

За Ваше улеснение и вдъхновяващ резултат

БИЗНЕС ПАКЕТ

Заздравете Вашия бизнес

1 предварителна среща.
1 констелация с бизнес тема със специално събрана за целта група от опитни представители (присъствена или неприсъствена за управителя/собственика на фирмата).
Последваща подкрепа по скайп или e-mail.
Материали в писмен вид според нуждите на клиента.
Заяви

VIP ПАКЕТ

За 3 месеца

1 предварителна среща.
3 констелации с лични теми със специално събрана за целта група от опитни представители.
Последваща подкрепа по скайп или e-mail.
Материали в писмен вид според нуждите на клиента.
Заяви

ПЪЛНА ПРОМЯНА

За 6 месеца

1 предварителна среща.
6 индивидуални констелации с лични теми за 6 месеца.
Последваща подкрепа по скайп или e-mail.
Материали в писмен вид според нуждите на клиента.
Заяви