Персонални сесии

Индивидуален подход

Когато не желаете да говорите за темата си пред много хора, мога да Ви предложа индивидуална констелация. В индивидуална сесии ползвам различни маркери - платчета, кукли, обувки, предмети, листи хартия, салфетки и др. Ще очаквам да можете да отговорите на въпросите ми: Каква е Вашата тема? Какво ще се случи, след като проблемът бъде решен? Какво ще направите, ако разберете каква е причината за симптома/проблема Ви?
 
 

Какво очаквате като резултат от констелацията? Готови ли сте за това, което може да видите?

На практика темите могат да са най-различни, например:

  • Партньорски взаимоотношения – трудности в общуването, неудовлетвореност в интимните връзки, взаимоотношения с предишни партньори, липса на партньор
  • Различни здравословни проблеми
  • Проблемни отношения с членове на семейството – родители, деца, братя, сестри
  • Всичко, свързано с личността Ви, работата или финансовото Ви благополучие

При индивидуални сесии може да бъде направена генограма на семейната Ви система. Оттам може да бъдат проследени промените, напредъка Ви, кои цели са постигнати и кои са още в процес на реализиране, кои задачи не са довършени, какви теми са поставяни, какви динамики са наблюдавани.

При индивидуална работа маркерите се нареждат от Вас в позиции, избрани от Вас, според това как си представяте взаимоотношенията между членовете на семейството си.

След като маркерите са поставени, ще Ви помоля да погледнете сформираната картина и да коментирате. След това ще Ви помоля да стъпите върху местата на членовете на семейството Ви, които са в полето, маркирани с хартия, плат, възглавница или друг предмет, и да разкажете какво чувствате. Това мога да направя и аз вместо вас. Ще ви предложа да произнесете фрази по адрес на някой член на семейството, за да признаете и почетете съдбата му. Произнасянто на фразите едновременно освобождава и изразява съчувствие, примирява и открива пътя Ви напред. След това мога да разместя маркерите или да въведа в констелацията нов участник, да проследя как реагирате на него. Това продължава, докато се появят условия за образ-решение или в проблема Ви се прояви сляпата Ви любов към някого от Вашата семейна система.

Имате ли смелостта да видите какво се случва във Вашата семейна система?

Абонирайте се за моя бюлетин.

Бъдете информирани за следващата група по Семейни констелации във Варна.