Какво представляват Семейните констелации?

Позволете душата Ви да бъде докосната...

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЕМЕЙНИТЕ КОНСТЕЛАЦИИ?

Семейните констелации са мощна краткосрочна терапия, насочена към решение.
Берт Хелингер обединява резултатите от различни психологически наблюдения и теорията за семейните системи, модифицира психодрамата, ползва елементи от теорията за семейните скулптури, добавя нещо и от работата си със семействата на зулуси и създава този метод.
Методът на семейните констелации отразява емоционалните трудности на клиента в настоящия момент. Участниците в семинара играят ролите на членове на семейството на клиента и пресъздават в театрален маниер неговия проблем и чрез усещанията на тялото си предлагат позитивен начин за разрешаването му. Образува се нещо като портрет-скулптура на семейството: конфигурация, която разкрива степента на близост, болка, любов, самота и отчужденост — това, което всеки член на семейната система чувства по отношение на другите. Това става възможно благодарение на "знаещото поле" - феномен, който позволява на участниците да усетят с тялото си съответния член на семейството, когото представляват, и да отразят истината за взаимоотношенията в даденото семейство.

По време на само една констелация за малък период от време се разкриват истини за семейството и за клиента, които могат да:

 • изцеляват;
 • трансформират;
 • освободят клиента от неговото бреме;
 • както и да изменят живота му към по-добро.

КОЙ ПРИНАДЛЕЖИ КЪМ СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА?

Когато изследваме семейните системи, стигаме до ясното разбиране,че всеки от нас не е отделна самостоятелна единица, а е част от семейна система. Семейството, обществото, в което сме отраснали, са оказали непосредствено влияние на нашето психическо развитие, независимо дали това ни харесва или не. Семейната система е причината за всички наши успехи и провали, нещастия, болести и здраве, късмет и норми на възпитание.
Убежденията, които имаме, не са само наши, а са и на нашите родители или баби и дядовци. Нашият живот е като пъзел, всеки елемент от който е елемент от чужда съдба - ние повтаряме нещо от живота на предците си или изживяваме чувства, които те са изпитали, а в някои ситуации правим подобен избор. Правим го несъзнателно. От любов. Така в нас те продължават живота си. Ние завинаги сме свързани с рода си - ние му принадлежим. Наследяваме външността, черти на характера, съдбата на наши предци. Решаваме техните нерешени задачи.
В семейната ни система се включват нашите родители, баби и дядовци, прабабите и прадядовците, както и техните братя и сестри; нашите деца и всички партньори, с които сме били в сексуален контакт. Системата включва още и хора, които са допринесли за добруването, оцеляването или са лишили от живот, наследство някой член на семейството ни, както и предишни партньори на родителите ни.

КОИ СА ЗАКОНИТЕ НА ЛЮБОВТА?

Душата на човека следва закони, които се отличават от установените в мозъка му семейни ценности.

Б. Хелингер формулира три основни закона:

 • Всеки член на семейството – жив или мъртъв, има равно право да принадлежи към семейната система и да бъде уважаван, независимо от личните му качества или съдба.
 • Който се е появил по-рано в семейната система има предимство пред тези, които са дошли по-късно. По-големият брат е преди по-малките си сестри. Първата жена е преди втората.
 • Всеки член от семейството има собствена съдба, независимо колко трудна или ужасна понякога може да е тя. Всеки човек трябва да следва съдбата си напълно, с всички трудности, неочаквани обрати, и всички съпътстващи чувства. Освен това всеки също носи и лична отговорност за всичко, което е направил в живота си.
Тези закони действат на всички хора без изключения. И незнанието им не ни освобождава от последствията.
Фасилитаторът забелязва къде тези закони не са спазени - кои членове на семейството са изключени, кой не иска да поеме отговорност за постъпките си, разпознава заместващите порядки, които се появяват в следващите поколения, за да уравновесят реда в системата и да доведат до баланс. Когато един член е изключен несправедливо, някой друг по-късно ще има същата тежка съдба и същия живот. Когато един член не поема лична отговорност или потиска чувствата си, тогава член на семейството от следващо поколение ще изрази тези чувства, а не своите собствени.
Като резултат от констелациите отхвърлените и "черните овце" в семейната история се връщат и им се признава правото на принадлежност съм семейството. Децата заемат мястото си на “малките”, а родителите замат мястото си на “големите” и прекъснатият поток от любов потича отново надолу към поколенията.
Сляпата детска любов “проглежда” и се трансформира в зряла форма на почитане и обич към предшествениците, които са страдали особено много.

КАКВИ ТЕМИ МОГАТ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ НА СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ?

На уъркшоп на семейни констелации можете да работите с всичко, което Ви причинява емоционален дискомфорт или затруднения в практически план. Оказва се, че корените на почти всички психически проблеми са нерешени семейни конфликти. Препятствията, които ни пречат да се наслаждаваме на пълноценен живот, не се появяват случайно. Осъзнаването на простата истина, че моите лични трудности са отражение на по-голяма дисхармония, която са изпитвали тези, с които съм пораснал или са живяли преди мен, се оказва достатъчно, за да се отпуснем и приемем живота такъв, какъвто е.
Най-ясна констелация се получава, когато клиентът е силно мотивиран или има нужда да разбере или види нещо. Той трябва да знае какво точно иска да постигне.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА ТЕМА НА УЪРКШОП ПО СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ?

От помощ е предварителното събиране на фактологична информация за родовете на родителите, ако е възможно:

 • Имате ли информация за Ваши извънбрачни братя или сестри или от преден брак на Ваш родител?
 • Имало ли е починали, мъртвородени или абортирани деца преди Вашето раждане? А дадени за осиновяване?
 • Останало ли е дете в рода без родител преди 15 г възраст?
 • Родителите Ви имали ли са значими връзки преди брака си?
 • Имало ли е случай на насилствена смърт в предните поколения? А самоубийства?
 • Имало ли е преждевременно починали Ваши предци? По каква причина?
 • Имало ли е криминално проявени лица в рода Ви?
 • Имало ли е предци с тежки съдби?
 • Имало ли е хора с тежки заболявания, инвалидност?
 • Имало ли е аутсайдери, алкохолици и др.?
 • Имало ли е бежанци? Емигранти?
 • Известно ли Ви е за трагични случки по време на участието във война на ваши предци?

Водещият може да работи, разполагайки с минимум информация, в случай, че не знаете нищо за предците си. В този случай работата се опира на реакциите на представителите и на преместването им в пространството на залата.
Най-малко е необходимо да се изясни кой принадлежи на дадената семейна система и конкретно в отношенията с кого имате затруднения.
На семейни констелации идват хора с различни проблеми, страхове, грижи, житейски съдби. Това са хора от различни семейни системи, които търсят помощ за трудна ситуация.
За да бъде постигнат добър резултат от констелацията, е важно е отношението на участниците в групата. Ако сте избран за представител в чужда констелация, е нужно да подходите към това сериозно, отдадено, неосъждащо и да покажете уважение към чуждата съдба.
Това, което видите по време на уъркшопа, трябва да остане конфиденциално.

КАКЪВ Е ЕФЕКТЪТ НА СЕМЕЙНИТЕ КОНСТЕЛАЦИИ?

Въздействието на семейните констелации не винаги е мигновено и явно. Констелацията може да е била само едно леко докосване до нещо, което лежи дълбоко в подсъзнанието. Ако промяната трябва да се осъществи, тя ще се случи, но само след като съзрее в душата Ви. Само дълбокото осъзнаване води до промени.

Ценно е:

 • Че ще промените фиксираната представа за себе си и своето семейство.
 • Ще приемете ситуациите и трудностите в живота си без осъждане - такива, каквито са.
 • Ще се събуди индивидуалния Ви потенциал и креативност в търсене на алтернативен начин на поведение и нови решения, които са по-различни от досегашните.
 • Ще живеете с открито сърце.

Ако през известен период след констелацията нищо не се променя, това значи, че или не сте разбрали напълно какво се случва в семейството Ви, нещо не е разбрал водещия, или не сте готови за промени и душата Ви не е била докосната.
Констелациите не са решение на всички проблеми, не са ‘спасителна сламка’.
В крайна сметка е добре да помислите какво и как да подобрите в живота си, след като в семейната констелация видите причините за проблемите си.

Вземи кратка книжка с описание на метода

Изтегли от тук

Абонирайте се за моя бюлетин.

Бъдете информирани за следващата група по Семейни констелации във Варна.